Nabízíme

Naše možnosti a činnosti, které vám můžeme nabídnout.

Pořádání kulturních a společenských akcí, v podobě zaštítění celé akce, včetně občerstvení

a sociálního zázemí.

Akce je možné pořádat v našich prostorách nebo na vámi zvoleném místě.