Poděkování

  •      manželům Svobodovým ze Zaječova za krásnou a důkladnou prohlídku kláštera a za podporu při akcích v klášteře
  •      panu Mgr. Juanu Provecho za poskytnutí klášterních prostor
  •      bratrům Švandrlíkovým a panu J. Brůčkovi za nahlédnutí a poskytnutí historických fotografií obce Zaječov
  •      zastupitelstvu obce Zaječov za finanční a materiální podporu projektů konaných v Zaječově
  •      všem lidem, kterým přišla naše činnost zajímavá, zaujala je a nabídli pomocnou ruku nebo s námi trvale spolupracují

Podporují nás